Telewizory Philips - Ceneo.pl (2024)

Tylko oferty

Cena

najtaniej od 1 816 zł od 4 823 zł

-

Marka

    Pokaż wszystkie

Przekątna ekranu Przekątna ekranu to odległość pomiędzy dwoma przeciwległymi narożnikami ekranu, mierzona po linii prostej. Jest to jedna z wielkości określających rozmiar ekranu urządzenia elektronicznego, takiego jak telewizor, komputer, tablet czy telefon komórkowy. Przekątna ekranu jest podawana w calach lub milimetrach.
Technologia Technologie w telewizorach obejmują: 8K UHD (najwyższa rozdzielczość obrazu), 4K UHD (wysoka rozdzielczość), Full HD (standardowa rozdzielczość HD), HD Ready (podstawowa rozdzielczość HD). Im wyższa rozdzielczość, tym obraz jest bardziej szczegółowy i wyraźny, co pozwala na lepsze doznania podczas oglądania treści wideo.

Rodzaj matrycy Rodzaj matrycy w telewizorach wpływa na jakość obrazu, w tym kontrast, jasność, kąt widzenia, odwzorowanie kolorów i płynność ruchu. Dostępne są matryce LED, LCD, OLED oraz QLED. LCD jest popularne ze względu na cenę, ale ma ograniczoną głębię czerni i kąt widzenia. LED oferuje lepszy kontrast i kąt widzenia. OLED ma doskonałą głębię czerni, szeroki kąt widzenia i odwzorowanie kolorów. QLED używa kwantowych kropek do poprawy gamy kolorów.

Częstotliwość odświeżania Parametr częstotliwości odświeżania obrazu w telewizorze wyrażany jest w hercach (Hz) i oznacza jak często odświeżany jest obraz na ekranie. Im ten parametr jest wyższy tym lepiej, ponieważ obraz jest bardziej płynny i nie ma efektu smużenia co jest widoczne szczególnie na dynamicznych nagraniach.

Smart TV Smart TV oznacza, że telewizor jest wyposażony w funkcje internetowe, umożliwiające dostęp do różnych aplikacji i usług online, takich jak streaming filmów, muzyki, gier czy serwisów społecznościowych, bez konieczności korzystania z dodatkowych urządzeń takich jak komputer, konsola do gier czy odtwarzacz mediów.

Klasa energetyczna Zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej od marca 2021 r. na nowych produktach AGD i RTV pojawiły się zmienione etykiety energetyczne oparte na prostszej skali (od A do G). Na etykietach znajdują się też kody QR, które kierują do internetowej karty produktu w bazie EPREL. Nowe etykiety mogą również zawierać ikony z użytecznymi informacjami o pojemności lub wymiarach produktu, o poziomie hałasu lub zużyciu wody.

Tuner Obecnie w Polsce następuje zmiana sposobu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej. Dotychczasowy system DVB-T zostaje zastąpiony na bardziej efektywny DVB-T2, z zastosowaniem kodowania obrazu zgodnego ze standardem HEVC. Wybierając nowy telewizor upewnij się, że posiada on zdolność do dekodowania sygnałów DVB-T2 z kodekiem HEVC.

Ilość złącz HDMI Ilość złączy HDMI to parametr, który informuje nas o tym, ile złączy High Definition Media Interface posiada dany model telewizora. HDMI to złącze cyfrowe, które umożliwia przesyłanie sygnału cyfrowego. Dzięki niemu, możliwe jest wysyłanie obrazu i dźwięku wysokiej jakości na ekran telewizora z innego urządzenia, np. z komputera. Im więcej złączy HDMI w danym telewizorze, tym więcej dodatkowych urządzeń możemy do niego jednocześnie podłączyć.

Ilość złącz USB Ilość złączy USB (Universal Serial Bus) to parametr w telewizorze, który informuje o tym, ile złącz USB znajduje się w danym modelu odbiornika telewizyjnego. Złącze USB umożliwia podłączenie do telewizora innych urządzeń takich jak: pendrive, odtwarzacz MP3, kamera, aparat, dysk twardy czy telefon komórkowy. Im więcej złączy USB w danym telewizorze, tym więcej dodatkowych urządzeń możemy do niego jednocześnie podłączyć.

Tryb HDR Tryb HDR (z ang. High Dynamic Range) - sposób odczytu obrazu, który charakteryzuje się szerokim zakresem dynamiki. Wyświetlany obraz ma więc wysoką rozpiętość tonalną, która zbliżona jest do zakresu luminacji rejestrowanego przez człowieka. Rozwiązanie to sprawia, że tryb HDR zapewnia nieosiągalną wcześniej gradację wyświetlanych na ekranie telewizora odcieni, co w bezpośredni sposób przekłada się na zwiększenie jakości przetwarzanego obrazu.

Komunikacja Komunikacja to proces przekazywania sygnałów dźwiękowych między różnymi urządzeniami lub głośnikami, obejmuje połączenia przewodowe, takie jak HDMI, optyczne lub analogowe, oraz bezprzewodowe, takie jak Bluetooth, Wi-Fi lub NFC, umożliwiając różne sposoby podłączenia i strumieniowania dźwięku.

    Pozostałe:

Rozdzielczość ekranu Rozdzielczość ekranu w telewizorze to liczba pikseli, które są wyświetlane na ekranie w poziomie i pionie. Im wyższa rozdzielczość, tym bardziej szczegółowy i ostry obraz. Najczęściej spotykanymi rozdzielczościami w telewizorach to: HD Ready rozdzielczość 1366x768 pikseli. Full HD - rozdzielczość 1920x1080 pikseli. 4K Ultra HD - rozdzielczość 3840x2160 pikseli. 8K Ultra HD - rozdzielczość 7680x4320 pikseli.

Klasa efektywności energetycznej w trybie SDR Klasa efektywności energetycznej odnosi się do poziomu zużycia energii. Im wyższa klasa energetyczna, tym mniejsze jest zużycie energii przez urządzenie, podczas pracy w trybie SDR (Standard Dynamic Range). Klasy energetyczne są oznaczane literami od A do G, z A oznaczającą najwyższą wydajność energetyczną, a G - najniższą.

Klasa efektywności energetycznej w trybie HDR Klasa efektywności energetycznej w trybie HDR odnosi się do poziomu zużycia energii przez urządzenie. Im wyższa klasa energetyczna, tym mniejsze jest zużycie energii podczas pracy w trybie HDR (High Dynamic Range). Klasy energetyczne w trybie HDR są oznaczane literami od A do G, z A oznaczającą najwyższą wydajność energetyczną, a G – najniższą.

Zastosowane technologie Technologie stosowane w telewizorach obejmują: 4K Ultra HD (o wysokiej rozdzielczości), HDR (zwiększająca zakres kolorów i kontrastu), OLED lub QLED (zaawansowane technologie paneli LED), Smart TV (umożliwiająca dostęp do internetu i aplikacji), Dolby Atmos lub DTS:X (dźwięk przestrzenny), oraz technologie redukcji migotania ekranu (Flicker-Free) i redukcji niebieskiego światła (Blue Light Filter) dla komfortowego oglądania.

    Pozostałe:

    Pokaż wszystkie

Lokalizacja sklepu

Popularne:

Pozostałe lokalizacje

Telewizory Philips - Ceneo.pl (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Edmund Hettinger DC

Last Updated:

Views: 6526

Rating: 4.8 / 5 (58 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Edmund Hettinger DC

Birthday: 1994-08-17

Address: 2033 Gerhold Pine, Port Jocelyn, VA 12101-5654

Phone: +8524399971620

Job: Central Manufacturing Supervisor

Hobby: Jogging, Metalworking, Tai chi, Shopping, Puzzles, Rock climbing, Crocheting

Introduction: My name is Edmund Hettinger DC, I am a adventurous, colorful, gifted, determined, precious, open, colorful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.